torsdag 20 december 2012

Undergången är nära (eller inte :)

Bäst att skriva innan klockan och datumet slår över till den 21 december 2012. Enligt många går jorden under då, och ska man tro på en övervägande majoritet så har den profetian aldrig varit så säker som nu. Enligt Mayakalendern ska tideräkningen ta slut just detta datum. Bevis för Mayakulturen går tillbaka till 2000 år f.Kr. Maya syftar på mayatalande folk som i dag lever i samma områden som de gjorde då. Mayaindianerna var egentligen en rad olika folk med samma religion och kultur men som talade något av de 31 olika mayaspråken. De bodde i delar av vad som i dag är södra Mexiko, El Salvador, Belize, Honduras och Guatemala i Centralamerika. Mayakalendern är ett system av flera enskilda kalendrar, som användes av Mayafolken och var ett uttryck för deras stora intresse för astronomi och tiden. Den anknyter till astronomiska observationer av solår, månår och Venus synodiska perioder som forskare använder sig av än i dag. Matematiskt väl definierade tidsperioder hade rituella ändamål utan synbar anknytning till kända naturcykler. Sin matematik baserade mayaindianerna på talet 20. Matematiker i allmänhet har fascinerats av mayaindianernas matematiska system. Vad som är rätt, sant eller felaktigt kan egentligen ingen avgöra, men vi kan väl anta att planeten Jorden och dess invånare, vid denna tid, kan genomgå en positiv fysisk eller andlig förvandling, och att 2012 kan bli början på en ny era. Å andra sidan tror vissa att datumet 21 december 2012 markerar början på en apokalyps. Mayaindianerna påpekar att kalenderns långa räkning "tar slut" vid 2012. Det enda som dagens forskare är eniga om är det astronomiska fenomen där solen står på linje med Vintergatans centrum sett från Jorden, vilket inträffar endast en gång vart 26 000:ende år enligt vår tideräkning. Så enligt vårt esoteriska synsätt inträffar detta alltså den 21 december 2012 och inleder "en ny tidsålder" eller jordens undergång, den som lever får se! Spännande tycker jag!

onsdag 29 augusti 2012

Ingen Jante här inte!

Du skall tro att du är något. Du skall tro att du är lika god som alla andra. Du skall tro att du är klokare än alla andra. Du skall inbilla dig att du är bättre än alla andra. Du skall tro att du vet mer än alla andra. Du skall tro att du är lite bättre än alla andra. Du skall tro att du duger till. Du skall inte skratta åt någon utan med någon. Du skall tro att någon bryr sig om dig. Du skall tro att du kan lära oss något. Om du mot förmodan känner dig en smula pessimistisk lägger du till ordet "inte" framför ordet "tro" där det förekommer, och du får Jantelagens grundpelare. Detta är dock något som varje svensk med sund självaktning bör glömma så fort som möjligt. Du SKALL tro att du är något! Du är bra! Tänk efter, visst finns det något som du faktiskt är bäst på. Jag är bäst på en massa saker. Väldigt ovidkommande saker men ändå. Se det lilla i det stora. Ett litet steg, om än aldrig så litet, på vägen framåt, är ändå alltid ett steg framåt!

Bloggintresserade