onsdag 29 augusti 2012

Ingen Jante här inte!

Du skall tro att du är något. Du skall tro att du är lika god som alla andra. Du skall tro att du är klokare än alla andra. Du skall inbilla dig att du är bättre än alla andra. Du skall tro att du vet mer än alla andra. Du skall tro att du är lite bättre än alla andra. Du skall tro att du duger till. Du skall inte skratta åt någon utan med någon. Du skall tro att någon bryr sig om dig. Du skall tro att du kan lära oss något. Om du mot förmodan känner dig en smula pessimistisk lägger du till ordet "inte" framför ordet "tro" där det förekommer, och du får Jantelagens grundpelare. Detta är dock något som varje svensk med sund självaktning bör glömma så fort som möjligt. Du SKALL tro att du är något! Du är bra! Tänk efter, visst finns det något som du faktiskt är bäst på. Jag är bäst på en massa saker. Väldigt ovidkommande saker men ändå. Se det lilla i det stora. Ett litet steg, om än aldrig så litet, på vägen framåt, är ändå alltid ett steg framåt!

Bloggintresserade